Styl stránek:
Black
Grey

Finty


Zasílám několik fint k bojovníkovi, je to jen návrh a ne všechny jsou vyzkoušené v praxi, u některých je pouze název a ještě chce vymyslet mechanismus, u některých zase chybí popis finty (jak to aspoň přibližně vypadá v reálu). Článek zasílám hlavně k posouzení, vyzkoušení a k dalším úpravám.

Všeobecné

Klamný výpad
Potřebná převaha: 4
Předpoklady: 3. stupeň archetypu, 5 jiných fint s touto zbraní, nelze použít pro řemdihy
Bojovník naznačí výpad, soupeř se ho snaží krýt (nebo jen uhnout), jenže zbraň bojovníka nečekaně mění směr a zasahuje nekryté místo
Bojovník si hodí na útok s postihem -5, pokud však takto zasáhne, útok tímto končí, jestliže to nepřítel vykryl (uhnul), brání se znovu (ten samý hod), ale jako by se bránil úhybem -4 proti tomu samému útoku, tentokrát však již bez postihu -5. Pokud bojovník nezíská potřebnou převahu, jedná se o normální útok s postihem -5

Přetlak
Potřebná převaha: -
Předpoklady: 3. stupen archetypu, 2 jiné finty s touto zbraní, nelze použít pro dýky a řemdihy
Bojovník zablokuje protivníkovu zbraň a pak jej silou odhodí
Tato akce lze použít jak k obraně (musí se ale kryt zbraní a vykrýt) nebo k útoku, ale soupeř musí krýt zbraní a vykrýt. Ihned poté, jak dojde k úspěšnému zablokování zbraně, se hodí na porovnání sil, kde se počítá Sil bojovníka + potřebná síla zbraně + -převaha + 2k6+ proti Sil protivníka + potřebná síla zbraně + 2k6+, kdo uspěje toho druhého odhodil a ten se toto kolo bude bránit pouze úhybem -4, pokud uspěje více jak o 6, tak protivník ještě upadl a příští kolo bude vstávat

Bleskový výpad
Potřebná převaha: -
Předpoklady: 3. stupeň archetypu
Bojovník využije moment překvapení a bleskově zaútočí na úkor síly úderu
Jedna se o normální útok +/- převaha s postihem -2 na ZZ

Podběhnuti pod zbrani
Potřebná převaha:
Předpoklady: zbraň s délkou max. 1, protivník se zbraní o délce 2 a více

Zteč
Potřebná převaha:
Předpoklady:
Bojovník zakončí běh fintou útok tělem nebo úder štítem

Meče

Protibod
Potřebná převaha: 2
Předpoklady: 5. stupeň archetypu, ozbrojený protivník
Bojovník čeká na soupeřův útok, který se pak snaží krytem vychýlit do strany a zároveň bodá
Bojovník toto kolo nemůže útočit, ale pokud útok úspěšně vykryje (pozor útok musí krýt zbraní, ne štítem) pak útočníka automaticky zraní kde ZZ je rozdíl mezi hodem na útok a na obranu. Pokud bojovník nemá převahu jedná se o normální kryt.

Úder hlavicí
Potřebná převaha: 3
Předpoklady: 3. stupeň archetypu, obouruční držení
Bojovník se napřáhne jako by chtěl sekat, ale místo toho udeří nepřítele přímo do obličeje.
Nepřítel je tímto útokem tak zaskočen, že se může bránit pouze úhybem, ale musí se natolik odkrýt, aby bojovník zasáhl hlavu, jinak je zranění (ne ZZ ale už výsledné zranění) rovno 0 (tj. 3 životy), nezapomeň odečíst zbroj. Pokud nezíská bojovník potřebnou převahu, akci ztrácí (již nemůže útočit).

Sek rubem meče
Potřebná převaha: 2
Předpoklady: 2. stupeň archetypu, obouruční držení zbraně
Bojovník vede mocný sek ostřím svého meče a hned další po cestě zpět jeho rubem
Pokud není útočníkův meč úspěšně zablokován (zbraní nebo štítem) a zároveň nezpůsobil větší zranění než za polovinu řádku (nemusel však způsobit zranění žádné) vyhodnoť útok ještě jednou s postihem -2 k ZZ (na zásah se znovu nehází počítá se první hod, na zranění se hodí znova) proti té samé obraně -4. Pokud bojovník nezíská potřebnou převahu jedná se o normální útok s postihem -2 k ZZ.

Odsek
Potřebná převaha: 3
Předpoklady: 3. stupeň archetypu, protivník se musí krýt zbraní
Bojovník sekem odkloní soupeřovu zbraň do strany a ihned zaútočí rubem meče na protivníka, který není schopen se krýt
Pokud se protivník kryje zbraní (ne štítem) získá útočník +3 na ÚČ, jinak je akce ztracena.

Šavle

Odsek
Potřebná převaha: 3
Předpoklady: 3. stupeň archetypu, protivník se musí krýt zbraní
Bojovník prudkým sekem odrazí soupeřovu zbraň do strany a ihned zaútočí na protivníka, který není schopen se krýt
Pokud se protivník kryje zbraní (ne štítem) získá útočník +3 na ÚČ, jinak je akce ztracena.

Dvojitý sek
Potřebná převaha: 4
Předpoklady: 3. stupeň archetypu
Bojovník vede sek ostřím své šavle, využije sílu a rychlost úderu a vede hned další po cestě zpět
Pokud není útočníkova šavle úspěšně zablokována (zbraní nebo štítem) a zároveň nezpůsobila větší zranění než za polovinu řádku (nemusela však způsobit zranění žádné) vyhodnoť útok ještě jednou s postihem -2 k ZZ (na zásah se znovu nehází, počítá se první hod, na zranění se hodí znova) proti té samé obraně -4. Pokud bojovník nezíská potřebnou převahu, jedná se o normální útok s postihem -2 k ZZ

Sekery

Dvojitý sek
Potřebná převaha: 5
Předpoklady: 4. stupeň archetypu, obouruční držení zbraně
Bojovník vede mocný sek ostřím své sekery, využije sílu a rychlost úderu a vede hned další po cestě zpět
Pokud není útočníkova šavle úspěšně zablokována (zbrani nebo štítem) a zároveň nezpůsobila větší zranění než za polovinu řádku (nemusela však způsobit zranění žádné), vyhodnoť útok ještě jednou s postihem -2 ZZ (na zásah se znovu nehází, počítá se první hod, na zranění se hodí znova) proti té samé obraně -4. Pokud bojovník nezíská potřebnou převahu, jedná se o normální útok s postihem -2 k ZZ

Proseknuti
Potřebná převaha: 4
Předpoklady: 3. stupeň archetypu, obouruční držení zbraně, zbroj s ochranou 4 a méně
Od zranění se neodečítá ochrana zbroje. Pokud způsobí zranění za více jak polovinu řádku, je nutný hod na uvíznutí sekery v ráně: sil + 2k6+ nevytažení-12-vytažení. Zaseknutá sekera zraňuje obránce každé kolo za polovinu; původního zranění. Za každé proseknutí si udělej ke zbroji čárku - to je poškození zbroje, které je nutno opravit, za každé 3 proseknutí se sníží ochrana zbroje o 1, pokud je zbroj proseknuta ochr*3 tak se rozpadne. Pokud nezíská bojovník potřebnou převahu, akci ztrácí (již nemůže útočit).

Odseknutí zbroje
Potřebná převaha: 7
Předpoklady: 5. stupeň archetypu, zbroj s ochranou 7 a více
Obránce se musí odkrýt minimálně o 6, ale je zraněn pouze za 1ž a sníží se mu ochrana zbroje o 1. Pokud klesne ochrana na polovinu původní ochrany, odpadne zbytek zbroje celý (již ho nemá co držet pohromadě). Pokud nezíská bojovník potřebnou převahu, akci ztrácí.

Kyje

Odražení zbraně
Potřebná převaha: 3
Předpoklady: 2. stupeň archetypu, protivník se musí krýt zbrani, obouruční držení zbraně
Bojovník prudkým úderem odrazí soupeřovu zbraň do strany a ihned zaútočí na protivníka, který není schopen se krýt
Pokud se protivník kryje zbraní (ne štítem) získá útočník +3 na ÚČ, jinak je akce ztracena.

Bod kyjem
Potřebná převaha: 2
Předpoklady: 3. stupeň archetypu, obouruční držení zbraně, kvalita zbroje max. 6
Bojovník provede nečekaný úder kyjem vpřed směrem na žaludek nebo obličej, který má nepříjemné následky
Tento úder nezpůsobí tak velké zranění, má totiž -2 k ZZ, zato pokud zasáhne aspoň za 1ž do žaludku (těla) hodí si obránce na postih podle stejné tabulky jako na bolest (jako když mu zranění začne zasahovat do druhého řádku) a ten získá pro příští kolo k BČ, ÚČ i OČ, pokud je to do hlavy postupuj podle vyhodnocení zásahu hlavy v PPH, ale následky jsou o stupeň horší. Pokud nezíská bojovník potřebnou převahu, akci ztrácí (již nemůže útočit).

Proražení zbroje
Potřebná převaha: 3
Předpoklady: 3. stupeň archetypu, pouze válečné kladivo, zbroj s ochranou 9 a více
Obránce se musí odkrýt aspoň o 6. Od zranění se neodečítá ochrana zbroje, ale jen postih -2 k ZZ. Pokud zasáhne, je nutný hod na uvíznutí kladiva v ráně: sil + 2k6+ nevytažení-12-vytažení. Zaseknuté kladivo zraňuje obránce každé kolo za polovinu původního zranění. Za každé proražení si udělej ke zbroji čárku - to je poškození zbroje, které je nutno opravit, za každé 2 proražení se sníží ochrana zbroje o 1 a zvýší omezeni o -1, pokud je zbroj proražena ochr*2 tak se rozpadne. Pokud nezíská bojovník potřebnou převahu, akci ztrácí (již nemůže útočit).

Dýky a nože

Přískok


by Pan