Styl stránek:
Black
Grey

Přidělování zkušeností - pro PJ


Za hru postavy:
Základem je množství. Proto ohodnoť každý projev postavy (někdy i hráče), který uznáš za vhodný. Můžeš dávat body od -3 (úplný opak charakteru postavy) do 3 (perfektně zahraný charakter). Záporné body doporučuji jen družinám, které na hraní postavy dbají. Po čase se ti vytvoří řada čísel, z nich vytvoř průměr a zaokrouhli. Získal jsi počet zkušeností za hru postavy, které dostala postava toto sezení (pokud je výsledek záporný, počítej ho jako 0).

Za pomoc družině:
Postupuj podobně jako při hře postavy. Teoreticky je možno používat i záporné body, ale nedoporučuji to.
Můžeš používat též něco podobného i u řešení překážek, aby se vyjádřilo, která postava pomohla při které překážce více.

Za využití schopností:
To je podobné jako u hry postavy, jen nepřiděluješ záporné body. Dej si ale pozor a nepřiděluj zkušenosti zadarmo, dávej je pouze pokud využití schopnosti posunulo postavy dál a nebo přispělo k herní atmosféře. Samozřejmě přiděl více bodů tomu, kdo využije schopnost elegantněji, efektněji a efektivněji. Sem tam přiděl i body za schopnost, která byla využita ve správný moment, ale nevyšel hod na úspěch.

Za řešení překážek:
Základem je rozdělit dobrodružství na několik logických celků. Každý celek ohodnoť počtem bodů, které je možno získat. Může to být i více jak 3, jde jen o to, aby se zvýraznil rozdíl mezi počtem bodů, které je možné za jednotlivý celek dostat (čím se vyjádří i jeho složitost), dále to umožní ohodnocení překážek v celku.
Když už máme dobrodružství rozdělené na celky, můžeme se zajímat o jednotlivé překážky. Ty ohodnotíme podle složitosti, stejně jako u celků. Nezapomeň na boj, který jako překážka vystupuje asi v každém dobrodružství. Pokud je celý celek jen o boji, tak většinu bodů bude tvořit právě on. Dále nesmíš zapomenout na rezervu, která by neměla být větší než šestina bodů za celek. Do ní zahrneme body, které můžou postavy získat za nečekané události, které při hře nastanou. Nezapomeň, že celkový počet bodů za překážky musí být rovný počtu bodů, který se dá za celek získat. Doporučuji, zvláště u překážek, které družina řeší delší dobu, používat podobný postup jako při pomoci družině, zohledni to, jak postavy při řešení postupovali, ne jenom výsledek. Pokud jednu překážku řešilo více postav, body mezi ně neděl - každé dej tolik, kolik by si jí dal, kdyby překážku vyřešila sama.
Nyní přejdeme k výpočtu zkušenosti. Počet zkušeností vypočítáš tak, že počet bodů, které získala, ale už jen z dokončených celků, vydělíš třetinou maximálního množství bodů, které se daly za již ukončené celky získat. Pokud však hráči zbytečně zdržovali a způsobili, že jste nestihli dohrát to, co jsi měl v plánu, tak klidně vyděl třetinou maximálního množství bodů nikoliv ukončenými celky, ale celky, které jsi měl v plánu za toto sezení dohrát! Body za nedohrané celky nepropadají, ale přenáší se do dalšího sezení. Pokud jste však za sezení nedohráli jediný celek, přiděl postavám tolik bodů, kolik si za svou hru v současné době zaslouží. V dalším sezení ale přiměřeně zmenší hodnotu tohoto celku o ty překážky, které už postavy vyřešili.

Ostatní:
Bod za to, že hráč přišel, přidělit víš. Bod za to, že byla zábava dávej jen tehdy, když máš ty nebo hráči pocit, že jste se opravdu dobře bavili. Nenech se přesvědčit jen tím, že se chamtivý hráči shodnou na tom, že se bavili. Všímej si též, jak si přidělují hráči body za to, že si myslí, že hráli dobře. Pokud zjistíš u nějakého hráče podobnou chamtivost, můžeš sáhnout k tomu, že postava dostane např. méně peněz, bude mít smůlu apod. Ale toto čiň pouze ve vážných případech a vždy ještě upozorni hráče na svůj názor.

A ještě upozornění na konec: Pokud si přeješ, aby se z tvých kamarádů stali dobří hráči, nedávej jim body jen tak, pouze pokud si je zaslouží. Nebuď k nim štědrý proto, že si o tobě myslí, že jim dáváš málo zkušeností. Vždy jim vysvětli, proč jsi jim dal zkušeností tolik, kolik jsi jim dal, a poraď jim, v čem by se měli zlepšit. Zapisuj si body už během dobrodružství, ne jen na konci, neboť se takto může často stát, že na něco zapomeneš, a hráči nechtíc přilepšíš či přihoršíš.
Doufám, že ti tento text bude užitečný, a zároveň ti radím, aby sis ho upravil podle sebe, aby se ti s ním dobře pracovalo, a aby vyhovoval stylu tvé hry.


by Jakuvoj