Styl stránek:
Black
Grey

Belgarat


Rasa: Elf

Povolání: Hraničář

Příčina úmrtí: Zemřel zasypán ranami kovářských kladiv sedmi kovářů v nepřátelském hradě

Epitaf: "Stáhnu se do rohu, třeba nám nechtějí ublížit."