Styl stránek:
Black
Grey

Berudraug


Rasa: Člověk

Povolání: Chodec

Příčina úmrtí: Byl zabit zlatým drakem při jedná výpravě.

Epitaf: Já se vrátím! Zločinci třeste se!!!