Styl stránek:
Black
Grey

Bhogar Jednooký


Rasa: Horský trpaslík

Povolání: Bojoník

Příčina úmrtí: Po vybití jeskyně skřetů upálen členem družiny (domnívající se, že to ti skřeti přežili).

Epitaf: "Ha Ha H... ...eeE"