Styl stránek:
Black
Grey

Dorim


Rasa: Trpaslík

Povolání: Bojovník

Příčina úmrtí: Zabit přesilou elfů ve hvozdu

Epitaf: Mě žádný špičatý ucho nebude říkat do čeho můžu sekat, vždyť to byl kus dřeva... A navíc se nenechám urážet.