Styl stránek:
Black
Grey

Dungar


Rasa: Horal

Povolání: Bojoník

Příčina úmrtí: Zabit loupežníky když provázel kupce Otu

Epitaf: "Prosim tě, si myslíš, že když tady leží strom přes cestu, že tu hned musí být loupežníci? Jdu to vomrknout."