Styl stránek:
Black
Grey

RavielRasa: Člověk

Povolání: Temný kněz

Příčina úmrtí: Potkal družinu postav konající dobré skutky.

Epitaf: "Vy…ještě se setkáme a potom já budu ten silnější…chrrr…"