Styl stránek:
Black
Grey

Gordan


Rasa: Horal

Povolání: Bojovník

Popis: Již od samotného počátku hry působil Gordan jako nejsilnější postava, co se objemu svalové hmoty a schopnosti rozbíjení věcí týče. Po původním řešení situací za pomoci svého meče přesel v pozdějších letech k několika vulgárním výrazům, které nahradily jeho původní bojové skřeky. Gordan se vždy pokoušel vzít jho vůdcovství družiny do svých rukou, což bylo zpočátku opravdu obtížné především z důvodu jeho nezkušenosti a, dalo by se říci, jisté dávky naturalismu. Po nějaké době a mnoha prožitých dobrodružstvích (a nutno podotknouti, že i několika z družiny odešlých členů) se ovšem jeho divoká nátura zmírnila a chladné uvažování převážilo nad surovou zuřivostí (které se ovšem nikdy nevzdal a používal ji nadále pro bersekersky způsob svého boje). Gordan se tedy i přes svou věčnou rivalitu s čarodějem Barakailem stal vůdčí osobností družiny.
Byl dlouhou dobu nejen fyzickou, ale mnohdy i duchovni oporou ostatním členům skupiny. Často v bitvách jeho rada zachránila mnoho životů a zdálo se, že neexistuje žádná bezvýchodná situace, ze které by nenašel rozumné východisko. To vše trvalo až do onoho osudného dne, kdy byla celá družina zajata v městě Harandiru.
Tehdy tříčlenná družina Gordan, Robin a čaroděj Barakail upadli do zajeti Harandirskeho místodržitele Taura. Ač Barakail unikl, nedokázal Gordanovi a Robinovi ze zajeti pomoci. Oba se dostali do opravdu bezvýchodné situace, kdy unikali po vrcholku obvodní zdi palácové zahrady a byli náhle obklíčeni místodržitelovými vojáky. Nebylo kam uniknout a Gordan jen stál a nechtěje se vzdát, ve snaze vymyslet řešení nešťastné situace, přemýšlel tak usilovně, až se mu zavařil mozek.
Od té doby také začal používat legendární frázi: " Mě došly nápady už tenkrát v Harandiru." A opravdu od té doby to bylo s jeho nápady velice na pováženou.
Gordan pochází z malé vesničky poblíž Almisenu. Byl vychováván svým strýcem Hargem, který se živil kovářským uměním. Mladý Gordan strýci často pomáhal a získal tak mnoho zkušeností, co se výroby a používání zbraní a zbrojí týče. Jeho skutečný původ je však zahalen rouškou tajemství.
Hned v prvním roce svých toulek s družinou získal v jedné z tajemných hrobek kdesi v Bílých horách legendární meč Gerend. Ač tehdy ještě netušil, jak těsně je spjat s jeho osudem. Později, když o něm v průběhu válek získal více informací, vyhledal posledního mistra meče a na menhirových pláních se nechal zasvětit do tajného umění strážců meče. Nutno podotknouti, ze Gerend mu byl již několikrát uloupen nepřítelem. Od poslední krádeže již uběhla spoustu času a ač se Gordan snažil věnovat každou volnou chvilku jeho hledání, především vlivem okolností a probíhající války, jej dodnes nenalezl.
Gordan se také kdysi zamiloval do Dankradské krásky Ellean, nepřízeň osudu je ovšem odloučila na velmi dlouhou dobu. Ač ji Gordan dodnes miluje, jeho povinnosti mu brání se s ní znovu setkat.
Tolik ke Gordanu šermíři.

Historie: Kariéra hrdiny je složitá věc, traduje se dle pověstí známých z vyprávění Strážců legend, že hrdina je toliko tvor samotářský a povětšinou vytvořený nepříznivými silami osudu a většinou proti vůli původního ne-hrdiny.
Tak přesně takhle to ale nikdy nebylo s Gordanem šermířem. Již jako malý chlapec toužil prožít nějakou tu dobrodružnou cestu, o kterých slýchával od minstrelů a mnichů bratrstva knihy, kteří ve své snaze o vzdělávání populace občas zabloudily i do tak odlehlých koutů Estaru, jakým byla Gordanova rodná vesnice.
Svou kariéru začíná jako osmnáctiletý, nepříliš zkušený dobrodruh-začátečník. Přes původní, lehce nezákonný, způsob obohacování se, jenž prý byl zapříčiněn špatným vlivem jeho přítele Trna, se stal z Gordana opravdový válečník. Zavrhl své staré já a rozhodl se dále kráčet cestou kladného hrdiny (trvalo mu opravdu dlouho než se vybouřil). Začátky jsou hold těžké.
Získal si jméno jak u elfí populace, při pohraničních válkách, tak i u samotných vládců Logionu a Elendoru.
Přes svou občas prudkou povahu je znám svou laskavostí, jež příliš neladí s výrazem drsného barbara.
Pro své mistrovské zacházení nejen s mečem je použitelný jak pro pozemní boj, tak i pro boj ze sedla válečného koně.
Za největší vrchol jeho dosavadní kariéry, dle etikety královských dvorů, může být považována nabídka Logionskeho krále, ve které požádal Gordana o vstup do rytířského stavu. A dále pak nabídka správcovství Dorniernskeho panství (kterou obdržela celá družina).